NPK 20-4-6+S - hyvin liukeneva, rikkiä sisältävä moniravinnelannoite.

Tuote on rakeinen ja rae on tasalaatuista. Tuote soveltuu hyvin myös lietelannan kanssa käytettäväksi, sillä puolet typestä on nopeasti liukenevaa. Raekoko: 2–5 mm.

Ravinnepitoisuus painoprosentteina:
Kokonaistyppi (N) 20 %

• ammoniumtyppi 8,6 %
• nitraattityppi 11,4 %
Fosfori (P) 4,4 %
• vesiliukoinen fosfori 3,3%
Kalium (K) 8,3 %
Sisältää: Rikki (S) 3 %

Käyttömäärä:
Tuotteita käytetään viljelysuunnitelman lannoitesuositusten mukaisesti.

Varastointi ja käsittely:
Varastoi tuote mieluiten sisätiloissa. Ulos varastoitaessa sijoita tuote kuormalavojen päälle ja peitä pressulla. Ei nautittavaksi. Estä tuotteen ja tyhjien pakkausten joutuminen lasten ja kotieläinten ulottuville. Noudata käsittelyssä varovaisuutta. Älä mene ylösnostetun säkin alle.Valmistettu EU:ssa

Maahantuoja:
MT Market Oy

Myyjät:
AJA-Market Oy
A-Rehu Oy 

Paino 650 kg